بحران افغانستان: علل و راه‌حل‌ها

بحران افغانستان: علل و راه‌حل‌ها

4-5 عقرب 1397

چشم انداز


تاریخ برگذاری: 5-4 عقرب 1397، هرات-افغانستان

بحران افغانستان به یکی از طولانی‌ترین بحران‌های عصر جدید تبدیل گردیده است، جنگ در افغانستان چهاردهه را در برگرفته است که کنشگران و اسباب مختلف و متفاوتی دارد. با گذشت زمان طولانی از عمر این جنگ، درک متقابل و متضاد از ماهیت این جنگ میان افغان‌ها و بیرونی‌ها هنوز باقی مانده است. به همان سان، عمر تلاش‌ها بخاطر حل این بحران به اندازۀ طول این بحران طولانی است. همچنانکه دیدگاه‌ها نسبت به این بحران متفاوت است، راه‌حل‌های متفاوت نیز ارائه گردیده است. در آستانه‌ی صدمین سال‌گرد استقلال افغانستان از استعمار بریتانیا (2019-1919) و چهل‌مین سال‌گرد تجاوز اتحاد جماهیر شوروی (2019-1979)، هفتمین دور گفتگوهای امنیتی هرات به بحران افغانستان اختصاص داده شده است، در این دور از گفتگوها قرار است تا در مورد بحران افغانستان از دیدی وسیع‌تر، روشن‌تر و تاریخی گفتگو شود. با گردآوری دیدگاه‌های مختلف، سعی صورت خواهد گرفت تا دلایل ناکامی تلاش‌های گذشته برای حل بحران بررسی شده و همچنان تلاش‌های فعلی به بحث و بررسی گرفته شده و ارزیابی گردد که آیا این تلاش‌ها چانس بهتری برای کامیابی خواهد داشت یا خیر. در این کنفرانس قرار است موضوعات زیر در نشست‌های مختلف بحث و بررسی شود.

  • بحران افغانستان: پیوند عناصر داخلی و خارجی.
  • نظام سیاسی: ریاستی، نیمه‌ریاستی و یا پارلمانی.
  • اقتصاد افغانستان: از دولت رانت‌خوار تا اقتصاد در حال توسعه.
  • افغانستان و معامله بزرگ جنوب آسیا
  • طالبان: آنها چی می‌خواهند؟
  • سیاست خارجی افغانستان: بی‌طرف، اتصال‌کننده یا تقسیم‌کننده؟
  • راه درپیش: آیا ما نیاز به کنفرانس/پروسه‌ی بٌن دوم داریم؟

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان از تمام دانشمندان و فعالان علاقه‌مند در داخل و خارج از افغانستان تقاضامند است تا با پر نمودن برگه‌ی ثبت‌نام از حضور خود به‌عنوان سخنران یا شرکت‌کننده در این کنفرانس ما را آگاه نمایند.