دومین کنفرانس گفتگوی فرهنگی افغانستان و ایران

دومین کنفرانس گفتگوی فرهنگی افغانستان و ایران

۸ - قوس ١۳۹۶

چشم انداز


مهاجرت اعم از درون مرزی یا برون مرزی، آثار گوناگونی بر مناطق مبدأ و مقصد دارد و نه تنها به تغییر شیوه زندگی مهاجران و ذهنیت آن‌هامی‌انجامد. از این رو مناطق مهاجر پذیر و مهاجر فرست، هیچ گاه نسبت به وضعیت پیش از شروع فرایند مهاجرت یکسان نمی‌مانند.

مهاجرت در سطوح مختلف بین‌المللی،ملی،ناحیه‏ای و محلی تابع سلسله مراتبی از نیازها،انتظارات و آمال است که طی‏ مراحل مختلف زندگی انسان برای بهتر زیستن انجام می‏گیرد.در حقیقت رفتارهای فضایی انسان را می‏توان تابع ارزش‏ها و معیارهایی دانست که او در زمان و مکان‏های متفاوت تجربه نموده است. این ارزش‏ها نه تنها برگرفته از شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی او است بلکه در نتیجه شرایطی است که محیط بر او تحمیل می‏نماید و توجه به چنین ارزش‏هایی است‏ که تمایل او را به تغییر شیوه زندگی و محل سکونت تبیین می‏نماید.نتیجه این تمایلاتبا هر انگیزه‏ای که صورت گیردپیامدهای اجتماعی-فضایی را به دنبال خواهد داشت.

مهاجرت یکی از چهار عامل اصلی تغییر و تحول جمعیت بوده و به دلیل ماهیت خود می‌تواند علاوه بر تغییرات دراز مدت و طولانی، آثار سریع و کوتاه مدتی را نیز در تعداد و ساختار جمعیت ایجاد کند و تعادل یا عدم تعادل‌هایی را در جمعیت‌های تحت تأثیر خود به وجود بیاورد.بنابراین شناخت ویژگی های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مهاجرت، عوامل و راهکارهای موجود می تواند ما را در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و شناخت عوامل مهاجرت و ویژگی‌های مهاجران یاری رساند.

در جریان سال 2015 میزان مهاجرت به اروپا در مقایسه به سال های قبل افزایش چشمگیری داشت. در این میان افغان ها سومین گروه بزرگ مهاجرین (14 درصد) پناهجویان را تشکیل می دادند که جمع کثیری از آنان آلمان را مقصد نهایی خود انتخاب کرده بودند. این مهاجرت گسترده عوامل و انگیزه‌های متفاوتی داشت. ناامنی، فقر، بیکاری و... از جمله مهترین عوامل این مهاجرت گسترده بوده است.انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در راستای فعالیت های علمی و تحقیقاتی خود و باهدف طرح یک پالسی مشخص،تلاش دارد تا با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دومین کنفرانس «گفتگوی فرهنگی افغانستان و ایران» را با محوریت موضوع «مهاجرت» برگزار نماید. اهداف و محورهای کنفرانس به شرح زیر است:

اهدف کنفرانس:

 1. ایجاد فضای بحث و گفتمان بین‌رشته‌ای درباره مهاجرت
 2. همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی
 3. بررسی ساختارها و ویژگی‌های مهاجرت معاصر
 4. بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی مهاجران
 5. بررسی پیامدهای مهاجرت معاصر
 6. شناسایی عوامل مهاجرت
 7. استفاده از تجربیات سایر کشورها

محورهای کنفرانس:

 1. مهاجرت و امنیت
 • مهاجرت و امنیت داخلی جوامع
 • مهاجرت و چالش های مرزی
 • مهاجرت و قاچاق انسان
 1. مهاجرت و ژئوپلیتک
 • تغییرات جمعیتی
 • مسائل زیست‌محیطی
 • سلامت
 1. مهاجرت و اقتصاد
 • نقش مهاجران در بازار کار جامعه میزبان
 • مهاجرت و رشد اقتصادی جامعه میزبان
 • مهاجرت و سرمایه انسانی
 1. مهاجرت و هویت
 • بحران هویت پناهندگان در جوامع میزبان
 • راه های ادغام و جذب مهاجران در جوامع میزبان
 • ارزش های فرهنگی مهاجران
 1. مهاجرت و حقوق
 • وضعیت حقوقی مهاجران
 • حمایت از مهاجران در چارچوب قوانین بین‌المللی
 1. مهاجرت و اجتماع
 • مهاجرت و مسائل زنان
 • ویژگی های نسلی مهاجران
 • عوامل مهاجرت در جوامع مبدأ
 • پیامدهای مهاجرت (روانشناختی، اجتماعی، فرهنگی و ...)
 1. مهاجرت و بیجاشدگان داخلی
 • عوامل مؤثر در بیجاشدگی داخلی
 • پیامدهای بیجاشدگی داخلی
 • راه‌حل‌های پیشنهادی جهت بهبود وضعیت بیجاشدگان داخلی
 • بررسی و ارزیابی سیاست‌های دولت
 1. مهاجرت و سیاست دولت ها
 • سیاست های تشویقی جوامع مقصد
 • سیاست های بازدارنده مهاجرت در جوامع مبدأ
 • سیاست های بین المللی مهاجرت

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و دانشگاه علامه طباطبایی تهران بدینوسیله از اساتید، کارشناسان، پژوهشگران، سیاستگذاران و علاقه مندان محترمداخلی و خارجی تقاضا دارد تا مقالات و اثرات پژوهشی خود را جهت چاپ کتاب مقالات برای ما ارسال نمایند. تاریخ برگزاری کنفرانس 7 قوس 1396 می باشد.

مهلت ارسال مقالات: 5 قوس/ آذر 1396

جهت اطلاعات بیشتر، فرمت مقالات به وب سایت www.aiss.af  مراجعه کنید

نشانی ارسال مقالات و تحقیقات:

Email:Contact@aiss.af

Email:Farhangpajohi@atu.ac.ir

دبیرخانه کابل: 0093703404221

دبیرخانه تهران:00982144737643